Soe küla II järk rekonstrueerimine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 9.06.2015.a. toetada “Soe küla  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueermise II järk” projekti 450 000 euroga.  Kogu projekti maksumuseks on arvestatud 565 355 eurot, millest Tarvastu vald  tasub 115 355 eurot. Projekti käigus rekonstrueeritakse ca 2309 jm veetorustikku, 1574 jm isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja ehitatakse 72 jm survekanalisatsiooni torustikku.

Projekteerija leidmiseks viidi läbi riigihange, mille võitis OÜ Soojatehnik kui madalama pakkumise teinud Pakkuja. Ehitushanke võitis OÜ Aquagroup.  Ehitustööde hind on 334 814 eurot, millele lisandub käibemaks.
Ehitustööd peavad lõppema 29.07.2016

Projekt on lõppenud 30.05.2017. Projekti maksumuseks kujunes 280811.- eurot, millest omaosalusena tasuti 66643.- eurot.

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine 08.03.2016

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine 08.03.2016

 

Vee ja kanalisatsioonitrasside ehitamine 08.03.2016

Vee ja kanalisatsioonitrasside ehitamine 08.03.2016

Kanalisatsioonikaevu paigaldamine

Kanalisatsioonikaevu paigaldamine

Soe reoveepumpla 17.03.2016

Soe reoveepumpla
17.03.2016

Soe vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitus

Soe vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitus

 

 

 

 

Kanalisatsioonikaevu paigaldamine

Kanalisatsioonikaevu paigaldamine

Ehitustööd algasid 16. veebruaril 2016.a.  ja ehitustööd peavad lõppema 29. juuli 2016

Ehitusleping on lõpetatud 30.11.2016.a. seisuga.