Mustla Õnne ja Lembitu tänavate torustike ehitus

Keskkond&Partnerid OÜ on koostanud projektri vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituseks Õnne ja Lembitu tänavatele.

Ehitushanke võitis Frendit Infra OÜ. Ehitustööde hind on 57 271 eurot. Ehitustööd algavad mais 2017.a. ja lõpevad juulis 2017.a.

Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd Õnne ja Lembitu tänaval on lõpetatud, mille käigus rajati 401 jm vee- ja kanalisatsioonitrasse. Ehitustööde maksumus on  69 713 eurot