ETTEVÕTTEST

RAMSI VK OÜ

OÜ Ramsi VK on asutatud 01.04.1994.a. munitsipaalettevõttena ja kujundatud ümber 31.12.1997.a. osaühinguks Ramsi VK. Ettevõtte omanik on 100% Viljandi vald ja osakapitali suurus 200 391 eurot.

Meie peamiseks tegevusalaks on Viljandi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkondades tarbijate joogiveega varustamine ja reovee ärajuhtimine ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamine. 2014.a. 1. aprillist osutame vee- ja kanalisatsiooniteenust ka Tarvastu valla Mustla, Soe, Suislepa ja Kärstna piirkondades.

KONTOR
MAJANDUSAASTA ARUANNE-2016
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2014
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2013