Kärstna küla veemajandusprojekt

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu otsustas projekti “Kärstna küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine I etapp” 105 318,00 euroga, millele lisandub omaosalus 92 649,00 eurot. Tööde käigus rekonstrueeritakse 567 m veetrasse ja 1278 m kanalisatsioonitrasse.

Projekteerimishange on lõppenud ja selle võitis Skepast&Puhkim AS.
Ehitushanke võitis OÜ Sinear ja ehitustöödega alustatakse 5. septembril. Tööd peavad lõppema novembri lõpus 2016.a. Ehitustööde lepingut on pikendatud kuni 31.06.2017.

Kärstna veemajandusprojekt on lõppenud 31.06.2017. Ehituse maksumuseks kujunes 197111.- eurot, millest omaosalusena tasuti 93421.- eurot