Intsu (Kondi asula) veemajandusprojekt

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas 14.06.2016.a. rahastada projekti ” Intsu reoveekogumisala (Kondi asula) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning reoveepuhasti rekonstrueerimine” 116 600 euroga.  Kogu projekti maksumuseks on arvestatud 219 173, 75 eurot, millest omaosaluse 102573.- eurot tasub Viljandi vald. Tööde käigus rekonstrueeritakse ca 705 m veetorustikku, 530 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja reoveepuhasti.

Projekteerimishanke võitis OÜ Eesti Veeprojekt. Projekteerimise hind on 10400.- eurot, millele lisandub käibemaks 20%. Projekteerimine peab lõppema 15.12.2016

Ehitustööde riigihanke võitis OÜ Vändra MP. Ehitustööde hind on 221 985,30 eurot, millele lisandub käibemaks 20%. Ehitustööde periood on 09.03.2017 – 31.07.2017

Ehitustööd on lõppenud 31.07.2017.a. Ehituse maksumuseks kujunes 215 482.- eurot, millest omaosalusena tasuti 116087.- eurot