VEEVARUSTUS

OÜ Ramsi VK Viljandi valla tegevuspiirkondades kehtivad alates 26.03.2016 vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad koos 20% käibemaksuga. 

Ramsi alevikus, Päri, Heimtali, Savikoti, Pärsti, Tohvri, Mustivere, Matapera, Kurika, Paistu, Holstre,
Intsu, Saarepeedi, Karula, Mäeltküla, Ruudiküla, Vasara, Tusti külas ning Puiatu küla Erikooli piirkonnas
kehtivad alates 26. märtsist 2016 ühtsed vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad koos käibemaksuga,
mis on kehtestatud Viljandi Vallavalitsuse korraldusega 16.02.2016 nr 145.


Teenus
Abonenttasu
€/kuus

€/1 m3
Vee võtmine 1,30 1,70
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine I grupp 0,65 1,87
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine II grupp 0,65 1,96
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine III grupp 0,65 2,15

Abonent – iga mõõdusõlme omav ehitis/hoone kinnistul ja/või iga korter kortermajas.
Abonenttasu – tasu, mida klient maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise
tagamise eest sõltumata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamisest.

 TARVASTU VALLA ÜVK piirkonna veeteenuse hinnad alates 26.10.2015
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%

Alates 26.10.2015 kehtivad Tarvastu valla ÜVK piirkonnas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Hinnad on kehtestatud Tarvastu Vallavalitsuse määrusega 08.09.2015 nr 2.

ASULA Vee
abonenttasu
(€/abonent)
Kanalisatsiooni
abonenttasu
(€/abonent)
Vee hind
(€/1m3)
Kanalisatsiooni hind
(€/1m3)
MUSTLA 1,30 0,65 1,60 1,70
SOE, RÜÜSA 1,30 0,65 1,60 1,70
SUISLEPA 1,30 0,65 1,60 1,70
KÄRSTNA 1,30 0,65 1,60 1,70

Abonent – iga mõõdusõlme omav ehitis/hoone kinnistul ja/või iga korter kortermajas.
Abonenttasu – tasu, mida klient maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise tagamise eest sõltumata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamisest.


RAMSI REOVEEPUMPLA

RAMSIREOVEEPUMPLA

RAMSI VEEPUMPLA

RAMSIVEEPUMPLA