Paistu küla veemajandusprojekt

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 9.06.2015.a. toetada “Paistu küla reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueermise” projekti 397 448.10 euroga.  Kogu projekti maksumuseks on arvestatud 473 152 eurot, millest Viljandi vald on lubanud tasuda 75 704 eurot. Projekti käigus rekonstrueeritakse ca 2400 m veetorustikku ja 2450m kanalisatsioonitorustikku, vahetatakse välja veepumpla seadmed ning tehakse korda Kiriku teel asuv tuletõrje veevõtu mahuti.

Projekti teostamiseks omanikujärelvalve ja projektijuhi leidmiseks viidi läbi riigihange, mille tulemusel sõlmiti leping projektijuhtimiseks ja omanikujärelvalve teostamiseks Real-E State OÜ-ga.

Projekteerija leidmiseks viidi läbi riigihange, mille võitis OÜ Keskkonnaprojekt.

Ehitushanke võitis Wesico Project OÜ. Ehitustööd peavad lõppema  25.august 2016.a.

Paistu küla reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt on teostatud. Projekti käigus rekonstrueeriti 2925 m veetorustikku, 2899 m kanalisatsioonitorustikku, remonditi veepumpla ja vahetati välja veepumpla seadmed. Projekt läks maksma  374 390 €, millest SA KIK finantseeris 310 225 €. (Maksumused on ilma käibemaksuta)