TEATED

Käesolevaga teatame, et teisipäeval, s.o. 01.12.2020, toimub Mustlas veekatkestus ajavahemikul 10.00-12.00. Veepumplas toimuvad remonttööd.

Palun varuge vett ette selleks perioodiks.

Vabandame ebameeldivuste pärast.

Mustla ÜVK rekonstrueerimise I etapi ehitustööd on valmis saanud. Ehituse kogumaksumus oli 1 953 617 eurot, millest KIK toetas töid 1,07 miljoni euroga.

Mustla elanikud võivad alustada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist. Esmalt tuleb Ramsi VK OÜ-lt taotleda selleks tehnilised tingimused.

Saate esitada vabas vormis taotluse koos kontaktandmetega või siis kasutada Ramsi VK OÜ kodelehelt leitavat blanketti.

Taotlus tuleb saata e-posti aadressile info@ramsivk.ee

Saun avatakse 18. septembril. 

Avariidest anda teada järgmisel numbril 4333825

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
teenuse uued hinnad alates 1. jaanuarist 2020 aastal. Hinnad on koos käibemaksuga.

     
Teenus Abonenttasu eurot/kuus eurot/m3
Vee võtmine 1,32 1,86
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine I grupp 0,66 2,10
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine II grupp 0,66 2,52
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine III grupp 0,66 3,72