TEATED

Mustlas ei ole vett laupäeval, 27.05.2017 alates kella 9.00-st kuni tööde lõppemiseni, orienteeruvalt kella 12.00-ni järgmistel kinnistutel:

Kevade tn 3A, 3, 4, 6, 7, 11
Välja tn 2, 4, 6, 7
Kraavi tn 1, 3

Katkestus on vajalik Kevade 3 ja Kevade 4 kinnistusiseste tööde teostamiseks. Töid teostavad omanikud.