TEATED

Ramsi saun avatakse reedel 3.09.2021.

Sauna pääsevad need, kes esitavad enne sisenemist kehtiva koroonaviiruse läbipõdemist või vaktsineerimiskuuri läbimist kinnitava tõendi koos isikut tõendava dokumendiga.

„Mustla aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud III etapp” ehitushanke võitis Frendit Infra OÜ.  Leping ehitajaga on sõlmitud 10. detsembril 2020.a. Projekti teostamise ajavahemik  on 11.12.2020. kuni 30.09.2021. Töödega alustamine on planeeritud maikuu alguses 19 nädalal. Omanikujärelevalvet teostab ehitustööde käigus Estpil OÜ.

Alates 12. veebruarist 2021.a.

Hakkavad Ramsi saunas kehtima uued piletite hinnad

Ajavahemikul 15.00-18.00

Täiskasvanud4 eurot
Lapsed2 eurot
Pensionärid3 eurot

Ajavahemikul 18.00-21.00

Uus hind 6 eurot kõikidele külastajatele

Iga külastaja saab saunas viibida 2 tundi.

Soovitame küljastajatel võimaluse korral kasutada rohkem päevast lahtioleku aega.

Holstre küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimis- ja ehitustööde teostamine“ ehitushanke võitis Wesico Project OÜ.  Leping ehitajaga on sõlmitud 11. detsembril 2020.a. Projekti teostamise ajavahemik  on 11.12.2020. kuni 11.07.2021. Töödega alustamine on planeeritud käesoleva jaanuari algusesse.

Mustla ÜVK rekonstrueerimise I etapi ehitustööd on valmis saanud. Ehituse kogumaksumus oli 1 953 617 eurot, millest KIK toetas töid 1,07 miljoni euroga.

Mustla elanikud võivad alustada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist. Esmalt tuleb Ramsi VK OÜ-lt taotleda selleks tehnilised tingimused.

Saate esitada vabas vormis taotluse koos kontaktandmetega või siis kasutada Ramsi VK OÜ kodelehelt leitavat blanketti.

Taotlus tuleb saata e-posti aadressile info@ramsivk.ee

Avariidest anda teada järgmisel numbril 4333825