TEATED

  Viljandi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Osaühingu Ramsi VK juhatuse liikme leidmiseks

Tööülesannete lühikirjeldus:
Viljandi vallale kuuluva vee-ettevõtte juhtimine.

Nõuded kandidaadile:
Ø kõrgharidus (eelistatult veemajandusalane);
Ø vähemalt 3 aastane töötamise kogemus ettevõtte- või projektijuhina;
Ø strateegilise mõtlemise oskus äriühingu juhtimisel;
Ø oskus lahendada keerulisi situatsioone;
Ø pingetaluvus;
Ø otsustusjulgus.

Omalt poolt pakume:
Ø vaheldusrikast ja huvitavat tööd pidevalt muutuvas ettevõttes;
Ø eneseteostamise ja -täiendamise võimalust;
Ø professionaalset, sõbralikku ja toetavat meeskonda.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1) motivatsioonikiri koos palgasooviga;
2) elulookirjeldus;
3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad (sh diplomi koopia vajaliku hariduse kohta);
4) muud dokumendid kandidaadi soovil.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandideerimisdokumendid saata hiljemalt 25. märtsil 2018. a Kauba tn 9, Viljandi linn märgusõnaga “Ramsi VK juhatuse liige” või elektroonselt konkurss@viljandivald.ee.

Info Viljandi Vallavalitsuse abivallavanemalt Rein Antonilt, tel 435 0120 e-postiga rein.anton@viljandivald.ee.

                                                * * *

Reedel, 9.märtsil ei ole Paistus vett kella 12.45 – 14.30. 
Elektrilevi hooldustööde tõttu on elekter välja lülitatud.

Vabandame tekitatud ebamugavuste pärast!

                                                  * * *

OÜ Ramsi VK teatab, et alates 26.03.2018.a. kehtivad OÜ Ramsi VK teeninduspiirkonnas Ramsi ja Mustla alevikus, Päri, Heimtali, Pärsti, Savikoti, Tohvri, Mustivere, Matapera, Puiatu, Paistu, Holstre, Intsu, Saarepeedi,  Soe, Suislepa, Kärstna, Tusti, Mäeltküla, Ruudiküla, Vasara ja Karula külades  alljärgnevad vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad koos 20%-se käibemaksuga:

Teenus

Abonenttasu
 €/kuus

€/1 m3

Vee võtmine

1,32

1,80

**Reovee ära juhtimine ja puhastamine I grupp

0,66

1,98

Reovee ära juhtimine ja puhastamine II grupp

0,66

2,28

Reovee ära juhtimine ja puhastamine III grupp

0,66

2,76

**Elanike reovesi kuulub I gruppi
Abonent – iga mõõdusõlme omav ehitis/hoone kinnistul ja/või iga korter kortermajas.
Abonenttasu – tasu, mida klient maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise
tagamise eest sõltumata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamisest.