Soe küla II järk rekonstrueerimine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 9.06.2015.a. toetada “Soe küla  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueermise II järk” projekti 450 000 euroga.  Kogu projekti maksumuseks on arvestatud 565 355 eurot, millest Tarvastu vald  tasub 115 355 eurot. Projekti käigus rekonstrueeritakse ca 2309 jm veetorustikku, 1574 jm isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja ehitatakse 72 jm survekanalisatsiooni torustikku.

Projekteerija leidmiseks viidi läbi riigihange, mille võitis OÜ Soojatehnik.
Ehitushanke võitis OÜ Aquagroup.  Ehitustööde hind on 334 814 eurot, millele lisandub käibemaks.
Ehitustööd peavad lõppema 29.07.2016

Ehitusleping on lõpetatud 30.11.2016
Projekti teostatud tööde maksumuseks kujunes 280 811 eurot, millest SA KIK tasus 214 169 eurot. (Maksumused on ilma käibemaksuta)
Projekti käigus erekonstrueeriti 2624 jm veetorustikku, 1410 jm isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 552 jm survekanalisatsioonitorustikku ja paigaldati 3 reoveepumplat.

Vee ja kanalisatsioonitrasside ehitamine 08.03.2016Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine 08.03.2016

 

Soe reoveepumpla 17.03.2016