Holstre küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine

Info