HINNAKIRI

OÜ Ramsi VK Viljandi valla tegevuspiirkondade veeteenuse hinnad

Hinnad on kehtestatud Viljandi Vallavalitsuse korraldusega 24.01.2018 nr 2-3/50 koos 20% käibemaksuga

Ramsi ja Mustla alevikus, Päri, Heimtali, Puiatu (Erikooli piirkond), Savikoti, Pärsti (Kurika ja Pärsti), Tohvri, Mustivere (Karu, Oksa), Matapera (Kutsari, Männi tee),  Paistu, Holstre, Intsu (Kondi asula), Saarepeedi, Karula, Mäeltküla, Ruudiküla, Vasara, Tusti, Kärstna, Soe, Rüüsa, Suislepa külades  kehtivad alates 26. märtsist 2018.a. ühtsed vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad:


Teenus
Abonenttasu
€/kuus

€ / 1 m3
Vee võtmine 1,32 1,80
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine I grupp 0,66 1,98
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine II grupp 0,66 2,28
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine III grupp 0,66 2,76

Abonent – iga mõõdusõlme omav ehitis/hoone kinnistul ja/või iga korter kortermajas.
Abonenttasu – tasu, mida klient maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise
tagamise eest sõltumata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamisest.

 Teenustööde hinnakiri alates 01.03.2018

Teenus Mõõt-
ühik
Hind km-ta
€-des
Hind €-des
km-ga (20%)
Veemõõtja näidu vaatamine tarbija soovil
või tähtaegselt mitteteatavale tarbijale
kord  8,00  9,60
Veevarustuse sulgemine tarbija soovil kord 16,67 20,00
Veevarustuse avamine tarbija soovil kord 16,67 20,00
Veemõõtja taatlemine tarbija soovil enne
taatlustähtaega (kui arvesti mõõtis õigesti)
kord 40,00 48,00
Veemõõtja plommimine tk  5,00  6,00
Kanalisatsiooni survepesu ja/või kanalisatsiooni-
ummistuse likvideerimine
tund 60,00 72,00
Sanitaar-tehnilised tööd tund 22,00 26,40
 Omavoliline maakraani sulgemine/avamine kord 50,00 60,00
 Arvestusteenuse osutamine korter/boks 10,00 12,00
 Veevarustuse taastamine peale sulgemist
võlgnevuse tõttu
 kord  50,00  60,00

 

* Teenustöödele väljasõidul lisandub transpordikulu: sõiduauto 0,48 €/1km  ja survepesuauto 1,00€/1km km-ga.
* Töövälisel ajal lisandub hindadele koefitsent 1,5