HINNAKIRI

OÜ Ramsi VK Viljandi valla tegevuspiirkondade veeteenuse hinnad

Hinnad on kooskõlastatud Konkurentsimameti 27.02.2023 otsusega nr 9-3/2023-007.

Ramsi ja Mustla alevikus, Päri, Heimtali, Puiatu (Erikooli piirkond), Savikoti, Pärsti (Kurika ja Pärsti), Tohvri, Mustivere (Karu, Oksa), Matapera (Kutsari, Männi tee),  Paistu, Holstre, Intsu (Kondi asula), Saarepeedi, Karula, Mäeltküla, Ruudiküla, Vasara, Tusti, Tinnikuru, Kärstna, Soe, Rüüsa, Suislepa, Sinialliku, Puiatu (küla piirkond), Uusna, Tänassilma, Valma külades  kehtivad alates 1. aprillist 2023.a. ühtsed vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad:


Teenus
Teenuse hind käibemakusta
€/1m3
Teenuse hind käibemaksuga
€ / 1 m3
Vee võtmine 1,78 2,17
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine I grupp 2,47 3,01
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine II grupp 2,91 3,55
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine III grupp 3,74 4,56

 Teenustööde hinnakiri alates 1.01.2024

Teenus Mõõt-ühik Hind km-ta Hind km-ga (22%)
Veevarustuse sulgemine tarbija soovil kord 15,91 19,41
Veevarustuse avamine tarbija soovil kord 15,91 19,41
Veemõõtja taatlemine tarbija soovil enne kord 45,20 55,14
taatlustähtaega (kui arvesti mõõtis õigesti)
Veemõõtja plommimine tk  6,00  7,32
Kanalisatsiooni survepesu ja/või kanalisatsiooni- tund 61,48 75,00
ummistuse likvideerimine
Sanitaar-tehnilised tööd tund 28,69 35,00
Reovee äravedu kuni 4m³ (**) kord 40,98 50,00
Reovee kogumiskaevu survepesu pärast tühjendamist kord 12,30 15,00

* Teenustöödele väljasõidul lisandub transpordikulu: sõiduauto 0,50 €/1km  ja survepesuauto 1,30€/1km km-ga.
* Töövälisel ajal lisandub hindadele koefitsent 1,5

(**)Teenuse baashind kehtib olmereovee kohta. Reovee tühjenduskaevu kaugus kuni 6 meetrit survepesuauto tagumisest otsast. Juurdepääs peab survepesuautoga olema sõidetav. Reovesi peab olema pumbatav ehk peab olema piisava viskoossusega ning ei tohi sisaldada tahkeid jäätmeid (puit, pudelid, telliskivid jms).