HINNAKIRI

OÜ Ramsi VK Viljandi valla tegevuspiirkondade veeteenuse hinnad

Hinnad on kehtestatud Viljandi Vallavalitsuse korraldusega 9.10.2019 nr 2-3/995 koos 20% käibemaksuga

Ramsi ja Mustla alevikus, Päri, Heimtali, Puiatu (Erikooli piirkond), Savikoti, Pärsti (Kurika ja Pärsti), Tohvri, Mustivere (Karu, Oksa), Matapera (Kutsari, Männi tee),  Paistu, Holstre, Intsu (Kondi asula), Saarepeedi, Karula, Mäeltküla, Ruudiküla, Vasara, Tusti, Kärstna, Soe, Rüüsa, Suislepa külades  kehtivad alates 1. jaanuarist 2020.a. ühtsed vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad:


Teenus
Abonenttasu
€/kuus

€ / 1 m3
Vee võtmine 1,32 1,86
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine I grupp 0,66 2,10
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine II grupp 0,66 2,52
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine III grupp 0,66 3,72

Abonent – iga mõõdusõlme omav ehitis/hoone kinnistul ja/või iga korter kortermajas.
Abonenttasu – tasu, mida klient maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise
tagamise eest sõltumata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamisest.

 Teenustööde hinnakiri alates 01.03.2018

Teenus Mõõt-ühik Hind km-ta Hind km-ga (20%)
Veemõõtja näidu vaatamine tarbija soovil. Või tähtaegselt mitteteatavale tarbijale kord  8,00  9,60
Veevarustuse sulgemine tarbija soovil kord 16,67 20,00
Veevarustuse avamine tarbija soovil kord 16,67 20,00
Veemõõtja taatlemine tarbija soovil enne kord 40,00 48,00
taatlustähtaega (kui arvesti mõõtis õigesti)
Veemõõtja plommimine tk  5,00  6,00
Kanalisatsiooni survepesu ja/või kanalisatsiooni- tund 60,00 72,00
ummistuse likvideerimine
Sanitaar-tehnilised tööd tund 22,00 26,40
 Omavoliline maakraani sulgemine/avamine kord 50,00 60,00
 Arvestusteenuse osutamine korter/boks 10,00 12,00
 Veevarustuse taastamine peale sulgemist. Võlgnevuse tõttu.  kord  50,00  60,00
Reovee äravedu kuni 4m³ (**) kord 37,50 45,00
Reovee kogumiskaevu survepesu pärast tühjendamist kord 12,50 15,00
Väljakutse tasu (Kui teenust ei ole võimalik meist mitteolenevatel põhjustel osutada) kord 16,67 20,00

* Teenustöödele väljasõidul lisandub transpordikulu: sõiduauto 0,48 €/1km  ja survepesuauto 1,00€/1km km-ga.
* Töövälisel ajal lisandub hindadele koefitsent 1,5

(**)Teenuse baashind kehtib olmereovee kohta. Reovee tühjenduskaevu kaugus kuni 6 meetrit survepesuauto tagumisest otsast. Juurdepääs peab survepesuautoga olema sõidetav. Reovesi peab olema pumbatav ehk peab olema piisava viskoossusega ning ei tohi sisaldada tahkeid jäätmeid (puit, pudelid, telliskivid jms).