Kärstna küla veemajandusprojekt

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu otsustas projekti “Kärstna küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine I etapp” 105 318,00 euroga, mille omaosaluse 92 649,00 eurot tasub Tarvastu vald. Tööde käigus rekonstrueeritakse 567 m veetrasse ja 1278 m kanalisatsioonitrasse.

Projekteerimishange on lõppenud ja selle võitis Skepast&Puhkim AS.

Ehitushanke võitis OÜ Sinear ja ehitustöödega alustatakse 5. septembril. Tööd peavad lõppema novembri lõpus 2016.a. Ehitustööde lepingut on pikendatud kuni 31.06.2017.

Projekt on lõpetatud. Kogu projekti läks maksma 197 111 eurot, millest SA KIK tasus 103 690 eurot. (Maksumused on ilma käibemaksuta)
Rekonstrueeriti 703 jm veetorustikku ja 1390 jm kanalisatsioonitorustikku.