Suislepa küla II järk rekonstrueerimine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 9.06.2015.a. toetada “Suislepa küla  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueermise II järk” projekti 272 072,50 euroga.  Kogu projekti maksumuseks on arvestatud 346 245 eurot, millest Tarvastu vald  tasub 72 172,50 eurot. Projekti käigus rekonstrueeritakse ca 1208 jm veetorustikku, 978 jm isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja ehitatakse 123 jm sademevee torustikku.

Projekteerija leidmiseks viidi läbi riigihange, mille võitis OÜ Soojatehnik kui madalama pakkumise teinud Pakkuja. Projekteerimistööd on lõppenud. Ehitushange on välja kuulutatud.
Ehitushanke võitis OÜ Monoliit. Tööde eest tuleb tasuda 245 421 eurot, millele lisandub käibemaks.

Ehitustööd algavad 2016.a. kevad-talvel ja ehitustööd peavad lõppema 2016.a. oktoobris. Ehituslepingut on pikendatud kuni 31.05.2017.a.

Projekt on lõppenud. Ehituse maksumuseks kujunes 217 982 eurot, millest SA KIK finantseeris 110 696 eurot. (Maksumused on ilma käibemaksuta)
Projekti käigus rekonstrueeriti 1345 jm veetorustikku, 987 jm kanalisatsioonitorustikku ja 141 jm sademevee torustikku.