Intsu (Kondi asula) veemajandusprojekt

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas 14.06.2016.a. rahastada projekti ” Intsu reoveekogumisala (Kondi asula) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning reoveepuhasti rekonstrueerimine” 116 600 euroga.  Kogu projekti maksumuseks on arvestatud 219 173, 75 eurot, millest omaosaluse 102573.- eurot tasub Viljandi vald. Tööde käigus rekonstrueeritakse ca 705 m veetorustikku, 530 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja reoveepuhasti.

Projekteerimishanke võitis OÜ Eesti Veeprojekt. Projekteerimise hind on 10400.- eurot, millele lisandub käibemaks 20%. Projekteerimine peab lõppema 15.12.2016

Ehitustööde riigihanke võitis OÜ Vändra MP. Ehitustööde hind on 221 985,30 eurot, millele lisandub käibemaks 20%. Ehitustööde periood on 09.03.2017 – 31.07.2017

Ehitustööd on lõpetatud. Ehituse maksumuseks kujunes 215 482 eurot, millest SA KIK tasus 99 395 eurot. (Summad on ilma käibemaksuta)

Tööde käigus rekonstrueeriti 1039 jm veetorustikku, 666 jm kanalisatsioonitorustikku ja rajati reoveepuhasti koos biotiikidega.

Trasside ehitus

Intsu biotiik